Er moderna delgivningsbyrå.

Vi är auktoriserade av Länsstyrelsen och delger idag i stora delar av Sverige.

Vi lanserar snart vår enkla plattform för beställning och uppföljning.
Till dess kan ni beställa delgivningar via vårt beställningsförmulär. Se kartan nedan var vi delger.

En komplett delgivningspartner.

Modern delgivning

Vi erbjuder kunder en helt digital process för beställning och uppföljning. Följ ärendet via vårt delgivningssystem och få notis via mejl.

Stort tjänsteutbud

Vi erbjuder alla typer av delgivningstjänster, inklusive expresshantering för brådskande ärenden. Vår auktorisation garanterar högsta kvalitet och säkerhet oavsett dina specifika behov inom delgivning.

Personlig kontakt

Tack vare vår digitala approach har vi mer tid till kunden och delgivaren för att säkra en korrekt leverans med mottagaren i fokus.​

Bud i Stockholm

Vår flexibla bud- och expresstjänst i Stockholm är gjord för advokatbyråer, fastighetsbolag och andra företag som behöver pålitliga och snabba leveranser av handlingar, dokument och mindre försändelser.

Behöver du en delgivning i Sverige inom 24h? Klicka här.

I denna tjänst accepterar och hanterar vi akuta ärenden. Tjänsten är tillgänglig alla dagar på året.

Svensk Delgivning delger:

Vårt tjänsteutbud omfattar hela spektrat inom stämningsmannadelgivningen. 
Våra delgivningsmän får kontinuerlig utbildning och följer branchstandarden för hur en delgivning kan och ska gå till.

Betalningsförelägganden är ett effektivt sätt att formellt kräva in skulder. Vi strävar efter att maximera er chans till en snabb och effektiv indrivning.

Vid företagskonkurser är det viktigt att korrekt hantera betalningsanmaningar enligt Konkurslagen 2:9. Svensk Delgivning erbjuder professionell hantering av dessa anmaningar, vilket säkerställer att alla juridiska processer följs korrekt och effektivt.

Kallelser till rättegång eller möten kräver precision. Vi levererar dessa dokument personligen och i tid, för att säkerställa korrekt information till alla parter.

För att förhindra att en fordran preskriberas hjälper vi till med att skicka ut krav som avbryter preskriptionstiden, vilket säkerställer fortsatt möjlighet att kräva in skulden.

Partsdelgivningar är en fundamental del av många juridiska processer. Vi hanterar denna process med största noggrannhet för att säkerställa att alla juridiska krav och rättigheter respekteras.

När Kronofogden inte lyckades delge en partsdelgivning, får sökanden (fordringsägaren) möjlighet att utföra delgivningen själv. Som ett auktoriserat delgivningsföretag har vi befogenhet att genomföra denna typ av delgivningar. Säkerställ att er fordran fortsätter att processas med vår hjälp.

Stämningar måste delges korrekt. Vi strävar efter att din stämning når fram till rätt person, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Testamenten är känsliga dokument som kräver noggrann hantering. Vårt team ser till att dessa viktiga dokument delges på ett respektfullt och korrekt sätt, vilket säkerställer att testamentets intentioner följs.

Vi hjälper till att informera dina kunder om viktiga ändringar gällande deras elanvändning, och ser till att alla underrättelser når fram på ett effektivt sätt.

Att hantera uppsägningar av hyresavtal kräver kunskap om både juridiska och mänskliga aspekter. Oavsett om det gäller förverkande av avtal eller ändring av villkor, hanterar Svensk Delgivning processen professionellt och med stor hänsyn till alla inblandade parter.

För tillfället delger vi här, men vi växer!

Vi delger för tillfället inom de markerade kommunerna. Men vi kan alltid nå kranskommuner med om det behövs. Vi växer kraftigt och vårt tjänsteutbud utökas geografiskt för var vecka som går. Ring oss så reder vi ut ert ärende tillsammans.

Om ni är i behov av vår unika tjänst 24h Delgivning är detta naturligtvis något vi erbjuder inom hela Sverige.

Vilka är vi?

Svensk Delgivning är ett av Länsstyrelsen auktoriserat delgivningsföretag som säkerställer att rättsliga dokument når de personer som är skyldiga att ta emot dem. Våra delgivningsmän, registrerade hos länsstyrelsen, arbetar på uppdrag av företag, privatpersoner och myndigheter för att leverera dessa viktiga dokument på ett juridiskt korrekt och ansvarsfullt sätt.

Svensk Delgivning erbjuder följande tjänster: