Delgivningstjänster

Vi hanterar alla slags delgivningar.

Ordinarie.

Denna tjänst är idealisk för standarduppdrag som inte kräver omedelbar hantering. Delgivningsförsök påbörjas oftast inom 8 dagar.

Prioriterad.

Använd denna tjänst när du behöver snabbare hantering än vad en ordinär delgivning erbjuder. Delgivningsförsök påbörjas oftast inom 4 dagar.

Express.

För brådskande ärenden som kräver omedelbar uppmärksamhet erbjuder vi expressdelgivning. Delgivningsförsök påbörjas oftast inom 1-2 dagar.

Behöver du en delgivning i Sverige inom 24h? Klicka här.

I denna tjänst accepterar och hanterar vi akuta ärenden. Tjänsten är tillgänglig alla dagar på året.

Beställningsformulär

Behöver ni hjälp?

Vill ni ärendet hanteras snabbare?

Ladda upp handlingen i formuläret istället för att posta det till oss.

Svensk Delgivning delger:

Vårt tjänsteutbud omfattar hela spektrat inom stämningsmannadelgivningen. 
Våra delgivningsmän får kontinuerlig utbildning och följer branchstandarden för hur en delgivning kan och ska gå till.

Betalningsförelägganden är ett effektivt sätt att formellt kräva in skulder. Vi strävar efter att maximera er chans till en snabb och effektiv indrivning.

Vid företagskonkurser är det viktigt att korrekt hantera betalningsanmaningar enligt Konkurslagen 2:9. Svensk Delgivning erbjuder professionell hantering av dessa anmaningar, vilket säkerställer att alla juridiska processer följs korrekt och effektivt.

Kallelser till rättegång eller möten kräver precision. Vi levererar dessa dokument personligen och i tid, för att säkerställa korrekt information till alla parter.

För att förhindra att en fordran preskriberas hjälper vi till med att skicka ut krav som avbryter preskriptionstiden, vilket säkerställer fortsatt möjlighet att kräva in skulden.

Partsdelgivningar är en fundamental del av många juridiska processer. Vi hanterar denna process med största noggrannhet för att säkerställa att alla juridiska krav och rättigheter respekteras.

När Kronofogden inte lyckades delge en partsdelgivning, får sökanden (fordringsägaren) möjlighet att utföra delgivningen själv. Som ett auktoriserat delgivningsföretag har vi befogenhet att genomföra denna typ av delgivningar. Säkerställ att er fordran fortsätter att processas med vår hjälp.

Stämningar måste delges korrekt. Vi strävar efter att din stämning når fram till rätt person, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Testamenten är känsliga dokument som kräver noggrann hantering. Vårt team ser till att dessa viktiga dokument delges på ett respektfullt och korrekt sätt, vilket säkerställer att testamentets intentioner följs.

Vi hjälper till att informera dina kunder om viktiga ändringar gällande deras elanvändning, och ser till att alla underrättelser når fram på ett effektivt sätt.

Att hantera uppsägningar av hyresavtal kräver kunskap om både juridiska och mänskliga aspekter. Oavsett om det gäller förverkande av avtal eller ändring av villkor, hanterar Svensk Delgivning processen professionellt och med stor hänsyn till alla inblandade parter.

Vad är delgivning?

Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att ett dokument, en dom eller ett beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt. Delgivning används för att säkerställa att mottagaren har fått viktig information i ett mål eller ärende. Detta kan inkludera allt från stämningar och kallelser till rättegångar, till betalningsförelägganden och uppsägningar av hyresavtal. Genom att använda delgivning säkerställs att rättssäkerheten upprätthålls och att alla parter har möjlighet att förbereda sig och svara på de rättsliga handlingarna. Det är viktigt att notera att delgivning säkerställer att mottagaren har erhållit dokumentet, men det innebär inte att de godkänner innehållet.

F.A.Q.

Frågor & Svar

Ja. Du kan följa delgivnignens status efter en lagd order via inloggat läge. Du får ett delgivningskvitto samt udnerlag vid avslutat uppdrag.

I vart fall tre försök. Det beror på ärendets natur & karaktär samt ifall delgivningsmannen finner det lönt att försöka ytterligare gånger. 

Det beror på vilken tjänst du valt samt ifall delgivningspersonen håller sig undan eller ej. 

Ja, vi lyckas i de flesta fall att delge personen. Men det händer att mottagaren inte går att finna och spikning inte kan eller får ske. Då blir det en misslyckad delgivning som kommer att debiteras.

Det går bra att avbryta påbörjade delgivningar. Ring eller maila oss, så avbryter vi uppdraget. Full debiteringen kommer att tas.